Pagament d’impostos i multes

Banca online - Targeta bancāria

Mitjançant la modalitat de pagament per banca on-line o banca electrònica podeu realitzar el pagament amb targeta bancària o a la vostra entitat, en període voluntari o en via executiva, dels tributs i multes de trànsit dels municipis que han delegat la recaptació en l’ORGT. Més informació.

El darrer dia per pagar, no es garanteix la disponibilitat d’aquest sistema després de les 14 hores. Necessitareu les dades Emissor (E), Referència (R), Identificació (Id) i Import (EUR). Trobareu aquesta informació a la part inferior del vostre avís, com a l'exemple següent:

 

 

Si no disposeu de l'avís de pagament però teniu firma electrònica, també podeu liquidar els vostres tributs i multes pendents.

Si el codi de barres o el CPR de la referència de l'entitat financera comenįa per 90521 podeu efectuar el pagament amb targeta bancària o a la banca online de la vostra entitat des de la pàgina de Banca Online – Targeta Bancària - Modalitat_2

Banca Online Modalitat 1 – Codi de barres/CPR que comenįa per 90502


  • Banc Sabadell

  • La Caixa

  • Banco Popular

  • Bankia

  • Banco Santander

Pagament amb targeta de qualsevol entitat

 

Pagament d'impostos i multes

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15