Informació per al contribuent

Calendari Fiscal

Els tributs més importants que l'ORGT recapta per a aquest ajuntament són els indicats a continuació. Marqueu els tributs que vulgueu, per descarregar-ne les dates al vostre gestor de calendari. Vegeu la data de càrrec dels rebuts domiciliats.

I domicilieu els vostres rebuts ara mateix.

Recomanacions perquè no se us passi la data límit

Calendari
CONCEPTE PERÍODE DE PAGAMENT 2016 DATES

02/05

03/05 -
05/07

01/07

03/10

01/12

02/09 -
03/11

05/02 -
05/04

02/09 -
03/11

02/05

01/04 -
02/06

01/07

03/10

01/12

02/03 -
05/05

02/09 -
03/11

02/05

02/05

20/04 -
21/06

20/04 -
21/06

01/07

03/10

03/10

Imprimir Calendari fiscal Imprimir Guia del contribuent

L'anunci del calendari fiscal 2015 dels municipis de la província, així com les modificacions que es van produir durant l'any, van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província.

L'anunci del calendari fiscal 2016 dels municipis de la província, així com les modificacions que es produeixen durant l'any, es publiquen al Butlletí Oficial de la Província.

Descàrrega del Calendari Fiscal personalitzat

  • Tingueu present que aquest sistema no incorpora cap mecanisme de sincronització en cas que l'Ajuntament modifiqui o prorrogui les dates.
  • Cada cop que utilitzeu aquesta opció s'afegiran els conceptes escollits al vostre gestor de calendari, encara que ja hi figurin
  • Un cop efectuada la descàrrega, comproveu que la informació apareix correctament al vostre gestor de calendari. Qualsevol incidència en el funcionament d'aquest sistema no eximeix del pagament dels deutes del titular.
  • Consulteu l'ajuda per fer la importació cap a l'Outlook
  • Atenció: un cop descarregats els períodes de pagament en el vostre gestor de calendari, podeu activar la casella de recordatori per a aquells períodes que desitgeu. Tots els elements incorporats porten el nom del municipi per facilitar la seva localització.

  • Heu marcat caselles previstes per a contribuents que tenen els seus rebuts domiciliats. Comproveu que us trobeu en aquesta situació. En cas contrari, us recomanem que domicilieu els rebuts corresponents.
    En el cas de rebuts fraccionats domiciliats, comproveu que heu marcat totes les fraccions.

Informació per al contribuent

Oficina Gestora: Veure Mapa

Pça. Santa Magdalena, 11

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

T:934 729 181

Horari: de 8.30 a 14 h

Email: orgt.esplugues@diba.cat

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15