Diputaciˇ de Barcelona, xarxa de municipis

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona que du a terme la gestió i la recaptació d'ingressos de dret públic de 306 municipis de la província de Barcelona.

Carpeta del Ciutadà

Carpeta del CiutadÓ

Versió mòbil

Llistat d'altres ens locals


Agència Tributària de Catalunya