Serveis amb firma electrònica

Avantatges que ofereix la firma electrònica

La firma electrònica permet garantir la identitat de la persona que realitza una gestió, així com la integritat del contingut dels missatges que envia.

Per aquest motiu, els usuaris de firma electrònica poden efectuar consultes a dades de caràcter personal, realitzar altres gestions o accedir a diversos serveis.

Aquestes gestions no poden realitzar-se mitjançant correu electrònic, ja que en tractar-se d’un sistema sense signatura, no ofereix el nivell de seguretat necessari per consultar i modificar les vostres dades des d’Internet.

Amb la signatura electrònica i des d’aquest web podreu realitzar tràmits i gestions davant l’ORGT de la Diputació de Barcelona i obtenir una resposta immediata sense haver de desplaçar-vos a l’oficina corresponent.

 

Serveis amb firma electrònica

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15