Serveis amb firma electrònica

Quan caduca un certificat digital?

El certificat digital té un període de vigència que consta al mateix certificat. Podeu comprovar-ne el període al menú de consulta de propietats de certificat del vostre navegador.

Un cop caducat el certificat, no podreu utilitzar els serveis oferts per l'ORGT amb signatura electrònica.

Serveis amb firma electrònica

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00