Serveis amb firma electrònica

Informació sobre la firma electrònica

Ús de la firma electrònica davant l’ORGT

La firma o signatura electrònica us permet realitzar des de casa, o des d’on vulgueu, diversos tràmits relacionats amb la gestió dels vostres tributs. Per fer servir aquest sistema heu de disposar d’un certificat digital.

Resoldre dubtes sobre la signatura electrònica

La signatura electrònica és un mitjà que permet garantir amb seguretat la identitat del signant i la integritat del text o missatge enviat.

Serveis amb firma electrònica

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00