Serveis amb firma electrònica

Què és una oficina de registre?

L'Oficina de Registre és una entitat vinculada a l'Autoritat de Certificació encarregada de comprovar la veracitat de les dades introduïdes a la sol·licitud del certificat. Per aquest motiu, qui sol·licita el certificat ha de comparèixer en persona amb l'original del DNI, passaport o targeta de residència per fer possible la verificació de la seva identitat.

L'acreditació d'una persona física es realitzarà una sola vegada. No serà necessari verificar de nou la seva identitat ni tant sols per a la renovació del certificat.

A la web de l'idCAT podeu fer la consulta d'Entitats de Registre on us podeu acreditar per validar les dades de la sol·licitud del vostre certificat idCAT.

L'ORGT també disposa d'oficines de registre per a aquest certificat: Llistat

Serveis amb firma electrònica

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15