Serveis amb firma electrònica

Com es revoca un certificat digital?

La revocació d'un certificat digital és l'anul·lació de la seva vigència, de forma permanent, abans de la data de caducitat que hi figura.

La revocació pot sol·licitar-se en qualsevol moment, especialment quan el titular cregui que el certificat pot haver estat copiat.

Podrà fer-se efectiva sempre que no hagi finalitzat la vigència del certificat.

Per fer la revocació d'un certificat idCAT cal personar-se a l'Oficina de Registre Col·laboradora amb documentació per validar la titularitat del certificat (document acreditatiu que es va fer servir per sol·licitar-lo i fotocòpia).

Serveis amb firma electrònica

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15