Serveis amb firma electrònica

Correcció de dades personals

Heu entrat a una pàgina que requereix signar un formulari amb firma digital i per tant heu d'instal·lar les claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació si encara no les heu instal·lat. Cliqueu els enllaços següents i indiqueu que confieu en aquestes entitats certificadores per a les tres finalitats disponibles, si el sistema us ho pregunta:

Clau de l'entitat certificadora CATCert

Clau de l'entitat de certificació Sector Públic

Comproveu que també teniu instal·lat el programari de màquina virtual de Java.

Es recomana que tingueu instal·lada la darrera versió.

AVÍS: Amb la nova actualització del navegador Chrome, han deixat de funcionar els components dĺadministració electrònica. El nou navegador Microsoft Edge tampoc suporta aquests components. Per tant, recomanem fer servir els navegadors Internet Explorer i Firefox per als tràmits que requereixen signatura electrònica. En entorns MAC OS heu de fer servir el navegador Safari.

Serveis amb firma electrònica

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15