Informació per al contribuent

Recollida de notificacions electròniques

La recollida de notificacions electròniques de l'ORGT requereix signar un formulari amb firma electrònica. Això es pot fer sol·licitant una contrasenya d'un sol ús o amb certificat digital.

Per evitar els missatges d'advertiment, instal·leu les claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació si encara no les heu instal·lat. Cliqueu els enllaços següents i indiqueu que confieu en aquestes entitats certificadores per a les tres finalitats disponibles, si el sistema us ho pregunta:

Clau de l'entitat certificadora CATCert

Clau de l'entitat de certificació Sector Públic

Per signar el formulari caldrà que tingueu instal·lat el programari de màquina virtual de Java.

En cas que el procés presenti alguna errada, consulteu els detalls de configuració.


Heu rebut una notificació electrònica de l'ORGT ja que us vau donar d'alta a la DEV en el moment de matricular un vehicle o bé a travès de les pàgines web de la Direcció General de Trànsit o del Servei Català de Trànsit.

El tràmit per tenir certificat digital és molt ràpid (un parell de dies). Per exemple, per a Catalunya podeu consultar el web de l’IdCAT i per a la resta d'Espanya podeu consultar el web de l’FNMT apartat “Obtingui el certificat d’usuari”.

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15