Informació per al contribuent

Com pagar les multes de trànsit amb bonificació

Si us apunteu al servei gratuït de notificació electrònica, rebreu puntualment les possibles notificacions de denúncies per infraccions de circulació i les podreu pagar dins el termini per gaudir de la reducció del 50 per cent en els casos i condicions que preveu la Llei de seguretat viària, encara que no hagueu comunicat a l'Administració el darrer canvi de domicili.

Tràmit d'alta

Per rebre les notificacions electròniques cal que us doneu d'alta a la DEV (Dirección Electrónica Vial) o bé a través de les pàgines web de la DGT (Dirección General de Tráfico) o del Servei Català de Trànsit. Per aquest tràmit és imprescindible disposar d’un certificat digital. En el moment de la sol·licitud heu d'indicar la vostra adreça de correu electrònic o el vostre número de telèfon mòbil. Un cop efectuat aquest tràmit, rebreu un missatge de resposta de la DGT comunicant-vos que heu estat donats d’alta a la DEV. Això vol dir que a partir d’aquest moment rebreu per mitjans electrònics les notificacions dels expedients sancionadors de trànsit en les quals consteu com a persona interessada. Això inclou els expedients sancionadors de trànsit del Servei Català de Trànsit, de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, de la DGT i dels ajuntaments que es vagin incorporant al sistema, com són els que han delegat en la Diputació de Barcelona la gestió de multes de trànsit que tramita l'ORGT.

Recepció de les notificacions

Les notificacions de l'ORGT inclouen el document per pagar, si és el cas, amb bonificació i s'han de consultar al servidor de notificacions electròniques de l'AOC (Administració Oberta de Catalunya). A orgt.diba.cat/enotum trobareu els requisits i l'enllaç per accedir-hi. Les notificacions de les altres administracions s’hauran de consultar a les plataformes corresponents. Cada cop que sigueu destinataris d'una notificació per infracció de trànsit, rebreu un missatge de correu electrònic o un SMS avisant que teniu pendent de llegir una notificació. Des del moment en que accediu al contingut de la notificació, s’entendrà que aquesta ha estat efectiva. Un cop transcorreguts 10 dies naturals des que es va generar una notificació sense que s'hi hagi accedit, s'entendrà com a rebutjada i continuarà el procediment, amb els mateixos efectes que si s’hagués practicat la notificació.

Vegeu també les recomanacions perquè no se us passi la data límit de pagament dels vostres tributs.

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00