Marcador Verde Marcador Azul Botones

Informació per al contribuent

Llistat d’oficines

L'ORGT disposa de més d’un centenar d’oficines d'atenció als ciutadans distribuïdes per tota la província de Barcelona. En el desplegable podeu consultar els municipis que han delegat la recaptació de tributs i multes. Un cop escolliu el municipi, podreu veure al mapa la seva oficina gestora. Més avall, trobareu el llistat de totes les oficines.

Icona - Oficina Gestora
Oficina Gestora
Icona - Altres oficines
Altres oficines

Llistat per ordre alfabètic d'oficines

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15