Marcador Verde Marcador Azul Botones

Informació per al contribuent

Oficines on realitzar els meus tràmits

Els interessats en realitzar algun tràmit relacionat amb els tributs delegats pels ajuntaments a l’ORGT poden adreçar-se indistintament a qualsevol oficina de l’organisme, ja que la xarxa informàtica permet realitzar-hi en qualsevol d’elles les gestions delegades.

Alguns d’aquests tràmits també es poden realitzar sense necessitat de desplaçar-se, mitjançant aquesta web o per via telefònica.

Consultar la xarxa d’oficines per comarques/municipi

OFICINA GESTORA

Icona - Oficina Gestora
Oficina Gestora
Icona - Altres oficines
Altres oficines

Informació per al contribuent

Oficina Gestora: Veure Mapa

Carrer del Mar, 2-4

08911 BADALONA

T:934 729 225

Horari: 8.30 a 13,30 h

Email: orgt.badalona@diba.cat

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15