Informació per al contribuent

Ajuda - Oficines on realitzar els meus tràmits

Tots els tràmits es poden fer a qualsevol oficina?

Pràcticament tots els tràmits poden fer-se a qualsevol oficina. Només en el cas concret d’embargament de béns, donada l’especialitat d’aquest procés, s’aconsella que els interessats es desplacin a l’oficina que gestiona l’expedient d’embargament.

Qualsevol persona pot fer un tràmit en nom de l’interessat?

No. Només en els casos en què se sol·liciti informació de caràcter general. Si es tracta d’informació relativa a un expedient concret, els tràmits únicament els podrà realitzar l’interessat o una persona autoritzada per escrit i amb fotocòpia del DNI de l’interessat.

Tornar

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15