Informació per al contribuent

Contribucions especials

Quan l’ajuntament realitzi obres públiques o estableixi serveis dels quals en derivi un benefici especial per a determinats ciutadans o un augment del valor dels seus béns, es podran exigir contribucions especials.

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00