Informació per al contribuent

Altres ingressos de dret públic

Hi ha altres conceptes d’ingrés que s’exigeixen en supòsits molt particulars, com són les quotes urbanístiques o les multes per infraccions de les ordenances municipals.

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00