Informació per al contribuent

Llistat de béns embargats per gestió directa especificacions

Expedient : 9069732-100

22/11/2016

22/05/2017DADES DE BÉ

Pàrking

C/ Segura, 23, sot., Pk. 13

BARCELONA


PLE DOMINI DE: Plaça d¿aparcament número 13, ubicada a la planta soterrani de l'edifici situat al municipi de Barcelona, al carrer Segura, número 23. Segons el Registre de la Propietat, té una superfície útil de 30,00 m2, inclosa la part proporcional en elements comuns, i una superfície útil d'11,57 m2 segons l'amidament que consta a l'informe de valoració de la finca objecte d'alienació forçosa.


Inscrita en el Registre de la Propietat de Barcelona número 17, volum 2.056 de l¿arxiu, llibre 250 de la Secció 2a. B, foli 49, número de finca 11.200, inscripció 2a.

DADES ECONÒMIQUES

26.130,00 €   Veure fotografies i informes

0,00 €   Veure càrregues

26.130,00 €


Si ho necessiteu podeu descarregar gratuïtament programes per llegir documents word i pdf

Informació per al contribuent

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72