Informació per al contribuent

Llistat de béns embargats per gestió directa especificacions

Expedient : 10051313-106

22/11/2016

22/05/2017DADES DE BÉ

Pàrking

Ptge. Carril, 2, sot.-2, Pk. M6

CERDANYOLA DEL VALLÈS


PLE DOMINI DE: Plaça d¿aparcament de moto número 6, ubicada a la planta soterrani segona de l¿edifici situat al municipi de Cerdanyola del Vallès, al passatge Carril, número 4. Té una superfície útil d'1,76 m² segons el Registre de la Propietat.


Inscrita en el Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès número 1, volum 1.482 de l¿arxiu, llibre 967 de Cerdanyola del Vallès, foli 152, finca número 44.656, inscripció 1a.

DADES ECONÒMIQUES

3.933,86 €   Veure fotografies i informes

0,00 €   Veure càrregues

3.933,86 €


Si ho necessiteu podeu descarregar gratuïtament programes per llegir documents word i pdf

Informació per al contribuent

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72