Informació per al contribuent

Llistat de béns embargats per gestió directa especificacions

Expedient : 4238458-200

22/11/2016

22/05/2017DADES DE BÉ

Pàrking

C/ Pitágoras, 1, sot., Pk. 4

RUBÍ


PLE DOMINI DE: Plaça d¿aparcament per a moto número 4, ubicada a la planta soterrani de l'edifici situat al municipi de Rubí, al carrer Pitágoras, número 1. Té una superfície construïda de 34,07 m² segons el Registre de la Propietat i útil de 15,75 m², segons l'amidament que consta a l'informe de valoració de la finca objecte d'alienació forçosa.


Inscrita en el Registre de la Propietat de Rubí número 2, volum-llibre 1.042 de l¿arxiu, foli 66, finca número 23.348/4, inscripció 2a.

DADES ECONÒMIQUES

10.602,90 €   Veure fotografies i informes

0,00 €   Veure càrregues

10.602,90 €


Si ho necessiteu podeu descarregar gratuïtament programes per llegir documents word i pdf

Informació per al contribuent

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72