Informació per al contribuent

Llistat de béns embargats per gestió directa especificacions

Expedient : 6098904-100

22/11/2016

22/05/2017DADES DE BÉ

Pàrking

C/ Verge de Montserrat, 63, sot -2, Pk. 14

CERDANYOLA DEL VALLÈS


PLE DOMINI DE: Plaça d¿aparcament número 14, ubicada a la planta soterrani segona de l¿edifici situat al carrer Mancomunitat, 12-14, del municipi de Cerdanyola del Vallès. El pàrquing té el seu accés pel carrer Verge de Montserrat, núm. 63. Té una superfície 13,00 m² segons el Registre de la Propietat.


Inscrita en el Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès número 2, volum 1.796 de l¿arxiu, llibre 1.199 de Cerdanyola del Vallès, foli 83, número de finca 44.333, inscripció 3a.

DADES ECONÒMIQUES

10.009,48 €   Veure fotografies i informes

0,00 €   Veure càrregues

10.009,48 €


Si ho necessiteu podeu descarregar gratuïtament programes per llegir documents word i pdf

Informació per al contribuent

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72