Informació per al contribuent

Llistat de béns embargats per gestió directa especificacions

Expedient : 8091925-200

22/11/2016

22/05/2017



DADES DE BÉ

Parcel·la

Urb. "Mas Trader"-C/ Farigola, 4

CUBELLES


PLE DOMINI DE: Parcel·la no edificable situada a la Urbanització "Mas Trader", al carrer Farigola, núm. 4, del municipi de Cubelles, assenyalada en el plànol de la urbanització amb el número de parcel·la PK 37B i identificada en el plànol cadastral amb la referència número 7547102 CF8674N-0001/LK. Té una superfície de 400,00 m² segons el Registre de la Propietat i de 351,00 m² segons el Cadastre.


Inscrita en el Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú número 1, volum 1.153 de l¿arxiu, llibre 109 de Cubelles, foli 4, finca número 7.346, inscripció 1a.

DADES ECONÒMIQUES

45.506,00 €   Veure fotografies i informes

0,00 €   Veure càrregues

45.506,00 €


Si ho necessiteu podeu descarregar gratuïtament programes per llegir documents word i pdf

Informació per al contribuent

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72