Informació per al contribuent

Descàrrega d’impresos per participar en la venda directa

Presentació ofertes a les oficines de l’ORGT

 • Descarregueu la sol·licitud per participar-hi (document pdf/ sol·licitud per a participar).
 • Descarregueu el sobre corresponent (docuemt pdf/ sobre per a participar ).
 • Empleneu ambdós documents amb les dades necessàries que trobareu a la fitxa del bé que us interessa.
 • Poseu la sol·licitud amb la indicació de la vostra oferta dins del sobre i tanqueu-lo.
 • Adreceu-vos a qualsevol oficina de l’ORGT dins dels terminis corresponents i presenteu el sobre amb la vostra oferta. Si s'ha establert expressament per al lot o el bé pel qual presenteu l'oferta, heu d'acreditar la constitució del dipòsit mitjançant xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, o comprovant d'haver efectuat l'ingrés corresponent en el compte d'aquesta Administració.

Presentació ofertes per correu postal

 • Descarregueu la sol·licitud per participar-hi (document pdf/ sol·licitud per a participar en la subhasta).
 • Descarregueu el sobre corresponent (document pdf/ sobre per a participar en la subhasta).
 • Empleneu ambdós documents amb les dades necessàries que trobareu a la fitxa del bé que us interessa.
 • Poseu la sol·licitud amb la indicació de la vostra oferta dins del sobre i tanqueu-lo.
 • Adreceu-vos a qualsevol oficina de correus dins dels terminis corresponents. Presenteu el sobre amb la vostra oferta i envieu-lo mitjançant correu certificat.
 • Comuniqueu la remissió de l'oferta el mateix dia, mitjançant fax (934 117 899), a la Unitat Central de Recaptació. Si es tracta d'un lot pel qual s'ha establert la necessitat de dipòsit, també heu d'enviar per fax el comprovant d'haver efectuat l'ingrés o transferència escaient al compte d'aquesta Administració.

Si ho necessiteu podeu descarregar gratu´tament programes per llegir els documents

Informació per al contribuent

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72