Informació per al contribuent

Llistat de béns embargats a subhasta

CODI  TIPOLOGIA  MUNICIPI  TIPUS SUBHASTA  DATA SUBHASTA 

Informació per al contribuent

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72