Informació per al contribuent

Resultat de l’adjudicació  venda per gestió directa

El resultat de la gestió directa es comunicarà mitjançant correu certificat a tots aquells que hagin presentat ofertes.

Informació per al contribuent

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72