• Inici
  • Informació per al contribuent

Informació per al contribuent

Glossari

VALOR CADASTRAL
El valor cadastral és un valor administratiu que serveix de base, entre altres aspectes, per al càlcul de l'Impost sobre Béns Immobles. S'obté a partir de les dades existents en el Cadastre Immobiliari, i es fixa amb referència al valor de mercat, sense que en cap cas pugui excedir d'aquest. Es calcula mitjançant un procediment concret (ponència de valors) i és integrat pel valor del sòl i el de les construccions.


més paraules

Firma electrònica

cada vegada més a prop teu, a casa, a la feina..

 

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15