Organisme de Gestió Tributària

Mitjans

La memòria anual de l'Organisme de Gestió Tributària, publicada al seu Portal de transparència, conté la informació sobre la plantilla de personal, les dades sobre els nivells d'atenció presencial, telefònica i telemàtica, així com els seus equipaments i aplicacions informàtiques.

Sobre l'ORGT

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15