Organisme de Gestió Tributària

Objectius

La memòria anual de l'Organisme de Gestió Tributària, publicada al seu Portal de transparència, conté la informació sobre els objectius i projectes per a l'any en curs.

 

Sobre l'ORGT

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15