Organisme de Gestió Tributària

Organització

Al Portal de transparència trobareu la descripció de l'estructura interna de l'Organisme de Gestió Tributària.

Sobre l'ORGT

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15