Organisme de Gestió Tributària

Entitats col·laboradores

La memòria anual de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT), publicada al seu Portal de transparència, conté la informació sobre les entitats col·laboradores de l'ORGT en la recaptació.

Sobre l'ORGT

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15