Organisme de Gestió Tributària

Presentació d’ofertes per correu certificat per participar en el procediment de venda per gestiˇ directa

Si us estimeu més enviar l'oferta per correu, heu d'introduir la sol·licitud per participar en el procediment de venda per gestió directa dins el sobre i enviar-lo per correu certificat abans de la data límit de presentació d'ofertes que s'assenyala en cada lot. Si s'ha establert expressament la necessitat de dipòsit de garantia per al lot o el bé pel qual presenteu l'oferta, heu d'acreditar la constitució del dipòsit mitjançant comprovant d'haver efectuat l'ingrés corresponent en el compte d'aquesta Administració. Els dipòsits es constituiran de forma individual per a cadascun dels lots pels quals es pretengui licitar.

També heu d'anunciar a la Unitat Central de Recaptació que heu presentat l'oferta mitjançant fax (934 117 899) el mateix dia. No comuniqueu per fax l'import ofert. Només heu de comunicar que heu presentat una oferta, les vostres dades, les dades del lot, un telèfon de contacte i el comprovant d'ingrés o transferència al compte obert a nom d'aquesta Administració.

Si no es compleixen tots aquests requisits, la proposició no serà vàlida.

Resumint, quins són els passos que he de fer per participar en la venda directa mitjançant oferta enviada per correu?

  • Descarregueu la sol·licitud per participar-hi (document pdf/ solĚlicitud de venda directa).
  • Descarregueu el sobre corresponent (document pdf/ sobre solĚlicitud de venda directa).
  • Empleneu ambdós documents amb les dades necessàries que trobareu a la fitxa del bé que us interessa.
  • Poseu la sol·licitud amb la indicació de la vostra oferta dins del sobre i tanqueu-lo.
  • Només per als lots que s'hagi establert expressament, heu d'acreditar la constitució del dipòsit mitjançant comprovant d'haver efectuat l'ingrés en el compte d'aquesta Administració.
  • Adreceu-vos a qualsevol oficina de correus dins dels terminis corresponents. Presenteu el sobre amb la vostra oferta i envieu-lo mitjançant correu certificat.
  • Comuniqueu la remissió de l'oferta i, si escau, el comprovant d'ingrés del dipòsit el mateix dia, mitjançant fax, a la Unitat Central de Recaptació.

Si ho necessiteu podeu descarregar gratu´tament programes per llegir els documents

Sobre l'ORGT

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72