Organisme de Gestió Tributària

Descàrrega d’impresos per a licitar en sobre tancat a la subhasta

  • Descarregueu la sol·licitud per licitar corresponent (document pdf/oferta per participar en subhastes).
  • Descarregueu el sobre corresponent (document pdf/ impresos sobre subhastes).
  • Ompliu ambdós documents amb les dades necessàries que trobareu a la fitxa del bé que us interessa.
  • Poseu la sol·licitud amb la indicació de la vostra oferta màxima dins del sobre i tanqueu-lo.
  • Adreceu-vos a qualsevol oficinade l’ORGT dins dels terminis corresponents. Presenteu el sobre amb la vostra oferta i acrediteu la constitució de l'import del dipòsit (amb caràcter general serà com a mínim el 20% del tipus de licitació, tot i que expressament es podrà fixar un percentatge inferior), mitjançant  xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, o comprovant d'haver efectuat l'ingrés corresponent en el compte d'aquesta Administració.

Si ho necessiteu podeu descarregar gratu´tament programes per llegir els documents

Sobre l'ORGT

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72