Organisme de Gestió Tributària

Quin és el preu mínim d’adquisició?

Si s’anuncia després de la primera licitació, el preu mínim serà preceptivament el tipus de subhasta en la primera licitació.


Si s’anuncia després de la segona licitació, no hi haurà preu mínim. No obstant això, si la Mesa de subhasta estima que la diferència entre el valor assignat als immobles per taxació i el preu ofert per qualsevol persona interessada és desproporcionada, per tal de no afavorir l’enriquiment del comprador en detriment del propietari dels béns pot declarar inadmissible l’oferta i no accedir a la formalització de la venda.

Indicativament, es fixa el 50% del tipus de la primera licitació com a oferta admissible en les vendes per gestió directa quan haguessin resultat desertes en primera i segona licitació.


Sobre l'ORGT

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 26 72