Organisme de Gestió Tributària

Perfil de contractant


A l'apartat de contractació del Portal de Transparència trobareu la informació sobre els procediments oberts i negociats, els contractes menors, els contractes patrimonials i altres i, l'accés al perfil de contractant.

Sobre l'ORGT

Atenció telefònica
Dilluns a divendres: 8:30 a 14:00

93 402 27 00