• Inici
  • Pagament d’impostos i multes

Pagament d’impostos i multes

Glossari

VALOR CADASTRAL
El valor cadastral és un valor administratiu que serveix de base, entre altres aspectes, per al càlcul de l'Impost sobre Béns Immobles. S'obté a partir de les dades existents en el Cadastre Immobiliari, i es fixa amb referència al valor de mercat, sense que en cap cas pugui excedir d'aquest. Es calcula mitjançant un procediment concret (ponència de valors) i és integrat pel valor del sòl i el de les construccions.


més paraules

Firma electrònica

cada vegada més a prop teu, a casa, a la feina...

 

Pagament d'impostos i multes

Atenció al contribuent

93 2029801 - 902 123 623

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:30
De dilluns a dijous de 15:30 a 17:45