Tràmits i sol·licituds

Accés als fitxers de l'ORGT per verificar l'autenticitat d'una còpia impresa del document

En aquesta pàgina teniu accés controlat als fitxers de l’ORGT signats electrònicament. Aquesta consulta us permet verificar l’autenticitat d’una còpia impresa del document mitjançant la seva clau.

Requisits

1. Les signatures electròniques que utilitza l'ORGT es basen en certificats digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació. Per verificar-ne la validesa heu d'instal·lar la seva la clau pública arrel. Cliqueu l'enllaç http://www.idcat.net/idcat/jsp/bin/ec-acc.cer, accepteu obrir el fitxer i feu "Instal·lar certificat" a la finestra corresponent. Aquests certificats també són necessaris per verificar la firma electrònica de correus electrònics emesos per l'ORGT.

2. Per verificar documents de l'ORGT, heu de tenir instal·lat el lector gratuït Acrobat versió 7.0 o superior. El podeu obtenir gratuïtament en aquest l'enllaç i l'heu de configurar seguint aquestes instruccions.

Verificació

Per fer la verificació heu d'introduir el número que figura al principi de document i l'obtindreu novament en format PDF signat electrònicament. Per verificar la firma heu d'obrir el fitxer PDF i a la pestanya "Firmas" veureu el detall sobre qui ha signat el document, l’hora de la firma, la seva validesa, la confirmació que el document no s'ha modificat posteriorment, etc.

Si el document incorpora un Codi Segur de Verificació (CSV) en el marge esquerre, cal verificar-lo mitjançant aquesta altra opció.

Els camps amb * són obligatoris.
Tràmits i sol·licituds

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15