Tràmits i sol·licituds

Ajuda - Verificar documents ORGT

Quin és el número de document?

El número de document que voleu verificar de forma electrònica figura al principi del document que heu rebut en suport paper. Està composat per dues seqüències de números que identifiquen el document de forma segura i confidencial.

Com configurar l'Acrobat Reader per treballar amb signatura electrònica?

Cal configurar l’Acrobat de tal manera que utilitzi el repositori de certificats del Windows per a la validació de signatures digitals. Per a fer-ho, seleccioneu l’opció “Preferències”, que és l’última del menú contextual “Edició” de la pantalla principal de l’Acrobat. A continuació, seleccioneu l’opció “Seguretat” i marqueu l’opció de “Verificar firmes en obrir el document”. En el mateix quadre, feu clic en el botó de “Propietats avançades”, tal com es mostra a continuació.

Configuració Acrobat Reader 1

A la nova finestra, seleccioneu l'opció d’anul·lar el mètode de verificació especificat pel document, marcant el tercer punt de la part de dalt. Com a mètode predeterminat per verificar signatures s’ha de seleccionar la “Seguretat predeterminada d’Adobe”. Marqueu també la comprovació de la revocació de signatures i, a l’apartat “Hora de verificació”, l’opció “Si és disponible, hora segura”. No s’ha de marcar l’opció “Ocultar la icona de validesa del camp de signatura quan és vàlida”, tal com es mostra a continuació.

Configuració Acrobat Reader 2

A la mateixa finestra, però a la pestanya “Integració de Windows”, activeu les opcions “Activar la importació d’identitats del repositori de certificats de Windows”, i dins de “Confiar en tots els certificats del repositori de certificats de Windows per a les següents operacions”, seleccioneu també “validant signatures” i “validant documents certificats”, tal com es mostra a continuació.

Configuració Acrobat Reader 3

 

Tornar

Tràmits i sol·licituds

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00