Tràmits i solĚlicituds

Model d’instància

Per dirigir una instÓncia a l'Administraciˇ o per presentar un recurs, heu de seguir les instruccions especificades a continuaciˇ.

Instruccions

  • Empleneu l’imprès adequat a la vostra sol·licitud:
    • Instància / Recurs ( descarregar document pdf/ instÓncia / recurs )
    • Sol·licitud fraccionament/ajornament de pagament ( descarregar document pdf / solĚlicitud fraccionament / ajornament de pagament )
  • Adjunteu una fotocòpia del NIF o DNI del sol·licitant.
  • Adjunteu en tots els casos la documentació pertinent a la reclamació o instància presentada.
  • Lliureu, en persona o per correu, l’imprès junt amb la documentació a qualsevol de les oficines de l’ORGT.
  • Els usuaris de firma electrònica poden presentar recursos, reclamacions i sol·licituds de fraccionament directament des d’Internet. Per a més informació veieu els tràmits amb firma electrònica.

Aquest web compleix la normativa de protecció de dades.


Si ho necessiteu podeu descarregar gratu´tament programes per llegir documents word i pdf.

Tràmits i solĚlicituds

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00