Tràmits i sol·licituds

Model d’instància

Per dirigir una instància a l'Administració o per presentar un recurs, heu de seguir les instruccions especificades a continuació.

Instruccions

  • Empleneu l’imprès adequat a la vostra sol·licitud:
    • Instància / Recurs ( descarregar document pdf/ instància / recurs )
    • Sol·licitud fraccionament/ajornament de pagament ( descarregar document pdf / sol·licitud fraccionament / ajornament de pagament )
  • Adjunteu una fotocòpia del NIF o DNI del sol·licitant.
  • Adjunteu en tots els casos la documentació pertinent a la reclamació o instància presentada.
  • Lliureu, en persona o per correu, l’imprès junt amb la documentació a qualsevol de les oficines de l’ORGT.
  • Els usuaris de firma electrònica poden presentar recursos, reclamacions i sol·licituds de fraccionament directament des d’Internet. Per a més informació veieu els tràmits amb firma electrònica.

Aquest web compleix la normativa de protecció de dades.


Si ho necessiteu podeu descarregar gratuïtament programes per llegir documents word i pdf.

Tràmits i sol·licituds

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15