Tràmits i solĚlicituds

Descàrrega d’impresos

En aquesta secció trobareu models d’instàncies, sol·licituds i altres impresos que poden ser d’utilitat en les relacions amb aquesta Administració.

Empleneu el document abans d’imprimir-lo i envieu-lo signat a l’adreça de l’oficina gestora adjuntant-hi els documents que corresponguin, o bé presenteu-lo a qualsevol de les nostres oficines, segons s’indica a les instruccions corresponents.

Advertiment: només es facilitarà informació sotmesa a la Llei de Protecció de Dades Personals al titular o, en cas de persones físiques, al Representant convenientment acreditat, i a tota persona que hagi estat específicament autoritzada per mitjà de l'imprès d'atorgament de representació.

Instruccions


Aquest web compleix la normativa de protecció de dades.

Empleneu el document abans d’imprimir-lo i envieu-lo signat a l’adreça de l’oficina gestora adjuntant-hi els documents que corresponguin, o bé presenteu-lo a qualsevol de les nostres oficines, segons s’indica a les instruccions corresponents.

Advertiment: només es facilitarà informació sotmesa a la Llei de Protecció de Dades Personals al titular o, en cas de persones físiques, al Representant convenientment acreditat, i a tota persona que hagi estat específicament autoritzada per mitjà de l'imprès d'atorgament de representació.

Si teniu dificultats per accedir a determinats continguts d'aquesta pàgina ompliu el formulari d'ajuda.

Si ho necessiteu podeu descarregar gratu´tament programes per llegir documents word i pdf

Tràmits i solĚlicituds

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00