Tràmits i solĚlicituds

Racó de l’ajuda

Els tràmits que figuren en aquesta secció es poden realitzar sense ser usuari de firma electrònica?

Efectivament. Només en les sol·licituds per modificar les dades del domicili caldrà imprimir l’imprès respectiu i adjuntar la documentació acreditativa.

Tanmateix, la resposta a les peticions i als tràmits efectuats es dirigiran a l’adreça fiscal que figuri en els arxius de l’ORGT, que és l’adreça que consta als documents de pagament, rebuts i avisos.

Com puc saber si la meva sol·licitud s’ha tramitat?

Totes les sol·licituds realitzades per Internet s’adrecen de forma automàtica a les oficines de l’ORGT que corresponguin pel municipi del tribut. En qualsevol moment podeu adreçar-vos-hi per conèixer la situació de la petició. Les respostes seran cursades per correu.

Per què no puc rebre els documents sol·licitats a l’adreça que jo indiqui en el formulari emplenat?

Si l’adreça és la mateixa que consta a l’ORGT, no hi ha cap problema. En cas contrari, cal, prèviament, sol·licitar la modificació adjuntant la documentació acreditativa, ja que la utilització d’aquests formularis per Internet sense signatura electrònica no garanteix la identitat de les persones.

Per què no em poden adreçar els documents sol·licitats a la mateixa adreça electrònica mitjançant la qual he sol·licitat el tràmit?

La no utilització de signatura electrònica impedeix conèixer la identitat real de la persona que sol·licita el tràmit. Per aquest motiu, les respostes s’envien per correu a l’adreça fiscal del ciutadà.

Quins avantatges s’aconsegueixen amb la signatura electrònica?

La signatura electrònica permet que realitzeu diversos tràmits — modificar i sol·licitar dades, consultar la vostra situació tributària, consultar les domiciliacions practicades, presentar recursos, realitzar instàncies, etc. — sense necessitat de desplaçar-vos a les oficines de l’ORGT.

La resposta a molts d’aquests tràmits es podrà generar des del vostre ordinador.

Tornar

Tràmits i solĚlicituds

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15