• Inici
  • Tràmits i solˇlicituds

Tràmits i solˇlicituds

Glosari

FUNCIONS DELEGADES
Dins del procediment de gestiķ i recaptaciķ, actuacions que realitza una Administraciķ en ús de les competčncies conferides per una altra. Aquestes funcions delegades han d'estar especificades en un acord pres per l'Administraciķ delegant, publicades en els diaris oficials corresponents (article 7 del Text refķs de la Llei reguladora d'hisendes locals).


més paraules

Firma electrònica

cada vegada més a prop teu, a casa, a la feina...

 

Tràmits i solˇlicituds

Oficina Gestora: Veure Mapa

c/ Torras i Bages, 27- 29

08330 PREMIĀ DE MAR

T:934 729 103

Horari: de 8.30 a 14 h

Email: orgt.premiam@diba.cat

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15