• Inici
  • Tràmits i sol·licituds

Tràmits i sol·licituds

Glosari

FUNCIONS DELEGADES
Dins del procediment de gestió i recaptació, actuacions que realitza una Administració en ús de les competències conferides per una altra. Aquestes funcions delegades han d'estar especificades en un acord pres per l'Administració delegant, publicades en els diaris oficials corresponents (article 7 del Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals).


més paraules

Firma electrònica

cada vegada més a prop teu, a casa, a la feina...

 

Tràmits i sol·licituds

Oficina Gestora: Veure Mapa

c/ Torras i Bages, 27- 29

08330 PREMIÀ DE MAR

T:934 729 103

Horari: de 8.30 a 14 h

Email: orgt.premiam@diba.cat

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:30
De dilluns a dijous de 15:30 a 17:45