Tributs de Catalunya

En el Conveni de col·laboració de 17 de setembre de 2013 s'estableix la creació de la finestreta única com a mecanisme de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i els Organismes de Recaptació de les diputacions catalanes i té com a finalitat possibilitar la informació general i bàsica dels tributs gestionats per cada una de les administracions tributàries participants en la xarxa, la recaptació de tot tipus de documentació que presentin els ciutadans en relació als esmentats tributs i, finalment, la possibilitat per part dels ciutadans de poder presentar davant aquests Organismes de Recaptació autoliquidacions relatives als tributs gestionats per l'Agència.

Oficines de l'ORGT amb finestreta única

(Horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00)

La relaciˇ d'oficines de l'ORGT que actuaran sota el principi de finestreta ˙nica sˇn:

Badalona

Granollers

Sant Boi de Llobregat

Barcelona – Centre d’informació Tributària

Igualada

Sant Cugat del Vallès

Berga

Manresa

Sant Feliu de Llobregat

Castelldefels

Mataró

Santa Coloma de Gramenet

Cerdanyola

El Prat de Llobregat

Vic

Cornellà de Llobregat

Rubí

Vilafranca del Penedès

Garraf

Sant Adrià del Besós

Vilanova i la Geltrú

Per altres tràmits o per obtenir més informació no relacionada amb els tràmits anteriors podeu trucar al 012 o accedir a http://tributs.cat

Si ho necessiteu podeu descarregar gratuïtament programes per llegir documents word i pdf.

Tributs de Catalunya

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00