Validar un certificat de pagament

Quan se sol·licita un certificat de pagament utilitzant la signatura electrònica, pot ser que una altra Administració o entitat desitgi comprovar la validesa d'aquest certificat.

L’efecte de la validació és acreditar davant d'un tercer que el certificat de pagament generat online gràcies a la signatura electrònica correspon efectivament al pagament efectuat.

El certificat validat té la mateixa validesa que si es tractés d’un document manuscrit realitzat per l’ORGT.

Per procedir a la validació, cal introduir el codi electrònic que es va generar al sol·licitar el certificat de pagament.

[Tancar finestra]