Sol·licitar la devolució d’un pagament

Si heu realitzat el pagament de qualsevol dels tributs locals o multes de circulació dels municipis que han delegat la recaptació en la Diputació de Barcelona i creieu que ho heu fet de forma indeguda, podeu sol·licitar-ne la devolució.

Per a sol·licitar la devolució d’un pagament, heu d’emplenar l’imprès corresponent i indicar-hi els motius que fonamenten la vostra sol·licitud de devolució.

Aquest imprès s’haurà de trametre per correu o en persona a qualsevol de les oficines de l’ORGT adjuntant la documentació justificativa que s’indica a continuació.

La petició ha de realitzar-se en persona o per correu, ja que ha de quedar acreditada la condició d’interessat d’aquell que sol·licita la devolució i a qui, si correspon, s’efectuarà la transferència de l’ingrés indegudament efectuat.

[Tancar finestra]