Correcció de dades

Cal que empleneu l’imprès corresponent i que adjunteu la documentació justificativa.

Aquesta petició ha de realitzar-se en persona o per correu, ja que ha de quedar acreditada la condició d’interessat d’aquell que sol·licita la rectificació de dades.

Si la rectificació sol·licitada no es pogués realitzar, l’ORGT comunicarà a l’interessat les causes que ho han impossibilitat.

[Tancar finestra]