Serveis amb firma electrònica

Ajuda  - Consultes i tràmits amb certificat digital

Teniu problemes amb la firma electrònica?

Per fer tràmits en aquest web, cal tenir instal·lades les claus públiques de l'Agència Catalana de Certificació. Per obtenir les claus, cliqueu els enllaços següents i indiqueu que confieu en aquestes entitats certificadores per a les tres finalitats disponibles, si el sistema us ho pregunta:

Clau de l'entitat certificadora CATCert

Clau de l'entitat de certificació Sector Públic

Podeu comprovar si el vostre certificat permet fer consultes en aquesta pàgina del web del CATCert

Podeu comprovar si la vostra configuració permet firmar formularis en aquest formulari de prova del web del CATCert

Comproveu que també teniu instal·lat el programari de màquina virtual de Java.

Amb la firma electrònica puc pagar un deute inclòs dins d’un expedient executiu?

No. Només podeu consultar l’estat de l’expedient i els deutes inclosos. Per a liquidar l’expedient haureu d’adreçar-vos a l’oficina responsable del mateix.

Serveis amb firma electrònica

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15