Informació per al contribuent

Ordenances fiscals 2018

Nota: Les ordenances publicades en aquesta web són únicament instruments documentals. L’ORGT no es fa responsable del seu contingut. Per a finalitats jurídiques, consulteu els textos publicats en els Butlletins oficials. Si necessiteu alguna ordenança no publicada en aquest web, us podeu dirigir a la seu electr˛nica del vostre ajuntament.

Ordenances fiscals 2018
IMPOST SOBRE B╔NS IMMOBLES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA - ( Tarifes I.V.T.M. )
IMPOST INCREMENT VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA - ( Tarifes PlusvÓlues )
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES - ( Tarifes I.A.E )

Informació per al contribuent

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15