Client:

Tarifes Plusvàlues 2017     Veure l'any en curs
Període Coeficient d'actualització Tipus de gravamen
De 1 a 5 anys 0,00 0,00
De 6 a 10 anys 0,00 0,00
De 11 a 15 anys 0,00 0,00
De 16 a 20 anys 0,00 0,00
Més de 20 anys 0,00 0,00
% Reducció: 0,000

[Tancar finestra]