Gestioneu els vostres tributs amb la Firma Electrònica

Què podeu fer a la Seu Electrònica

Calendari
IBI
IAE
CIRCULACIÓ
ALTRES

Descàrrega calendari fiscal

Domiciliació dels vostres rebuts

Pagueu

Euros

L'ORGT us ajuda                                                                              Tràmits del nou web de l'ORGT

Que no se us passi la data límit de pagament

Mòbil

  • Consulteu tot el que heu de fer per no pagar recàrrecs

Com pagar les multes de trànsit amb bonificació

Vehicles

  • Apunteu-vos a la notificació electrònica per no perdre cap avantatge.

Apunteu-vos al servei d'alertes

Alertes

Us avisarem amb antelació per SMS i e-mail del càrrec dels rebuts domiciliats i de la fi del termini per pagar altres rebuts pendents.

Apunteu-vos (sense e-firma) Apunteu-vos (amb e-firma)

Ara des del mòbil

Mòbil

  • Domicilieu els vostres tributs
  • Pagueu al moment
  • Consulteu el calendari fiscal

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15