Gestioneu els vostres tributs amb la Firma Electrònica

Què podeu fer a la Seu Electrònica

Domiciliació dels vostres rebuts

Pagueu

Euros

L'ORGT us ajuda                                                                              Tràmits del nou web de l'ORGT

Que no se us passi la data límit de pagament

Mòbil

  • Consulteu tot el que heu de fer per no pagar recàrrecs

Com pagar les multes de trànsit amb bonificació

Vehicles

  • Apunteu-vos a la notificació electrònica per no perdre cap avantatge.

Apunteu-vos al servei d'alertes

Alertes

Us avisarem amb antelació per SMS i e-mail del càrrec dels rebuts domiciliats i de la fi del termini per pagar altres rebuts pendents.

Apunteu-vos (sense e-firma) Apunteu-vos (amb e-firma)

Ara des del mòbil

Mòbil

  • Domicilieu els vostres tributs
  • Pagueu al moment
  • Consulteu el calendari fiscal

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:15 a 14:15
Dilluns i dimarts de 15:30 a 17:15