Seu Electrònica

seu electrònica

Tal com estableix el dictamen del President de l'ORGT de la Diputació de Barcelona de data 14 d’octubre de 2010, aprovat per la Junta de Govern de data 21 d’octubre de 2010, la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària presta els serveis fins ara disponibles a l'oficina virtual i d'altres de nous, els quals estan vinculats a l'inici de la tramitació electrònica dels procediments tributaris relacionats amb les delegacions que han efectuat diversos municipis de la província en la Diputació de Barcelona.

Per obtenir una funcionalitat completa de la seu electrònica cal tenir instal·lades les claus p˙bliques de l'AgŔncia Catalana de Certificaciˇ: Clau 1 | Clau 2. Indiqueu que confieu en aquestes entitats certificadores per a les tres finalitats disponibles, si el sistema us ho pregunta.

Seu Electrònica

93 202 98 02

De dilluns a diven. de 8:00 a 14:00
Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00